Josef Veselý (1952 - 1961)

Rodák z Mirošova na Vysočině, kde se narodil v roce 1905. Začal za první světové války studovat na brněnském gymnáziu, které ukončil v roce 1924. Po studiích na Filozofické fakultě MU v Brně (obor dějepis-zeměpis) působil na několika moravských středních školách. Jako funkcionář Katolického skautu se zapojil v roce 1939 do protinacistického odboje. Jeho činnost byla odhalena a Josef Veselý strávil dlouhá léta v koncentračním táboře v Sachsenhausenu-Oranienburgu. Po válce, v jejímž průběhu přijímal nový světový názor, se zapojil opět do školské služby. Před příchodem na Gymnázium dr. Zdeňka Nejedlého, do něhož byly začleněny i třídy zrušeného Gymnázia dr. Josefa Kudely, působil jako ředitel dělnické přípravky v Lomnici u Tišnova. Stal se ředitelem gymnázia v době, kdy se chystalo zrušení tohoto typu střední školy. Jeho činnost z let 1952 - 61 je popsána v historickém přehledu vývoje gymnázia 1945 - 61. Ve funkci ředitele pokračoval Veselý i na SVVŠ v Husovicích do roku 1965. Zemřel v roce 1983.