Jaromír Hališka (1969 - 1970)

Narodil se 14. 2. 1931 v Opavě, maturoval r. 1950 na pedagogickém gymnáziu v Ostravě. Absolvoval Vyšší pedagogickou školu v Brně, obor biologie-zeměpis. V průběhu svého působení v brněnském školství v 60. letech vystudoval obory pedagogika-občanská nauka na Filozofické fakultě UJEP v Brně, kde také získal titul PhDr.

S naším gymnáziem se dostal do styku roku 1960 - 1961 jako učitel tehdejší II. jedenáctileté střední školy na tř. Kpt. Jaroše. V nové devítileté škole, zřizované v téže budově od podzimu 1961, se stal ředitelem. Pod patronací ústavů ČSAV vznikla zde od 6. třídy výběrová experimentální matematicko-fyzikální škola, která dosáhla úrovně nižšího gymnázia vysoké kvality. Díky pochopení ředitele Hališky pro plány výboru absolventů a bývalých profesorů gymnázia se podařilo roku 1967 provést v budově na tř. Kpt. Jaroše velkolepé oslavy 100. výročí vzniku prvního českého gymnázia v Brně a získat příslib ministerstva školství, že v historické budově školy bude obnoveno gymnázium. K tomu došlo 1. září 1969. Řízením obnoveného gymnázia byl pověřen Jaromír Hališka. Této funkce byl po politických prověrkách v únoru 1970 zbaven a po krátkém působení ve funkci zástupce ředitele musel ze školy odejít. Od roku 1972 učil trvale na střední zdravotnické škole v Brně.