Bohumil Koláčný (1982 - 1997)

Narodil se 12. 4. 1943 v Jívoví v okrese Žďár nad Sázavou. Absolvoval SVVŠ ve Velké Bíteši, poté na Přírodovědecké fakultě brněnské univerzity učitelskou kombinaci matematika-fyzika (1965). Svou učitelskou dráhu zahájil téhož roku na SVVŠ v Brně na Opuštěné ulici, po zrušení tohoto gymnázia přešel s několika svými kolegy r. 1970 na gymnázium na třídě Kapitána Jaroše, kde působí dodnes. Roku 1973 obhájil rigorózní práci z experimentální fyziky a obdržel titul RNDr. Řadu let úzce spolupracoval s katedrou obecné fyziky a didaktiky fyziky PřF MU, na níž externě vyučoval a deset let byl členem rigorózní komise pro obor didaktika fyziky. Pro studenty učitelství fyziky napsal skriptum Diagnostické metody ve vyučování fyzice.

Roku 1979 byl jmenován do funkce zástupce ředitele na našem gymnáziu, po odchodu ing. Skopala do důchodu r. 1982 se stal ředitelem. Jeho zásluhou byla škola zařazena r. 1984 do celostátní sítě gymnázií se zaměřením na matematiku. S kolektivem svých spolupracovníků dosáhl během několika let toho, že škola patří mezi nejlepší gymnázia v České republice.

Velkou pozornost věnoval během svého působení ve funkci ředitele péči o odpovídající materiální vybavení školy. Budova gymnázia prošla několika významnými rekonstrukcemi, má novou fasádu, moderně vybavené učebny odborných předmětů, výrazně se zlepšily podmínky pro tělovýchovné a sportovní vyžití studentů.

Velmi dobrá spolupráce dr. Koláčného s klubem absolventů a Sdružením rodičů a přátel školy vyústila ve zřízení Síně tradic gymnázia; ředitel byl rovněž jedním z iniciátorů vydávání řady publikací z historie školy pod názvem Tradice gymnázia.

Jeho odborné kvality a schopnosti koncepční, velkorysé řídící práce způsobily, že škola získala v povědomí brněnské veřejnosti vysoký kredit. Ten byl posilován i neobyčejně demokratickou a apolitickou atmosférou na škole jak mezi studenty, tak mezi členy profesorského sboru, což za minulého režimu bylo zcela výjimečné. Tak se stalo, že v bouřlivé době po listopadu 1989 nebylo jeho setrvání ve funkci ředitele gymnázia nikterak zpochybněno, v hlasování o důvěře dostal drtivou většinu hlasů. Ve funkci ředitele byl pak na jaře 1990 znovu potvrzen nezávislou konkurzní komisí.

K výrazným rysům osobností ředitelů tohoto gymnázia jistě patří i to, že se jejich aktivita neomezovala jen na náročnou řídící práci. Ani dr. Koláčný není v tomto ohledu výjimkou. Jako bývalý fotbalista působil v klubu FC BOBY Brno ve funkci místopředsedy, dlouhou dobu pracoval ve výkonném výboru Českého fotbalového svazu.