Jiří Herman (1997 - dosud)

Narodil se 21. června 1956 v Brně. Absolvoval Gymnázium v Brně, Slovanské nám. 7 (1975), poté Přírodovědeckou fakultu UJEP v Brně, obor matematika-fyzika, učitelství pro školy II. cyklu (1980). V září 1981 složil na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně státní rigorózní zkoušku v oboru teorie vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů (specializace matematika) a obdržel titul RNDr.

Od 1. září 1981 působí jako učitel matematiky a fyziky na Gymnáziu v Brně, třída Kapitána Jaroše 14. Od r. 1984, kdy byla tato škola zařazena do sítě gymnázií se zaměřením na matematiku, vyučoval matematiku v matematicky zaměřených třídách. 1. srpna 1990 byl jmenován do funkce zástupce ředitele tohoto gymnázia, 1. 2. 1997 se stal jeho ředitelem.

Od školního roku 1983 - 84 působí též jako externí učitel na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje posluchače učitelského studia matematiky. Je spoluautorem tří vysokoškolských skript. V r. 1994 byl děkanem Přírodovědecké fakulty MU jmenován členem komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika. Působí též jako člen předmětové rady pro matematiku a deskriptivní geometrii v Centru pro další vzdělávání učitelů při Masarykově univerzitě.

Při výchově matematicky talentovaných žáků se angažuje i mimo své povolání. Od r. 1981 byl členem dříve krajského, nyní oblastního výboru Matematické olympiády, od r. 1992 je jeho předsedou a členem Ústředního výboru MO v České republice. Je též členem výboru brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků. Pracuje v komisi Jednoty, která z pověření MŠMT připravuje výstupní standardy z matematiky pro druhý stupeň základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií. Je vedoucím čtyřčlenného autorského kolektivu, který pro nakladatelství Prometheus připravuje učebnice matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií a výběrové třídy základních škol; všech 15 dosud vydaných svazků zařadilo MŠMT do seznamu učebnic pro nižší ročníky víceletých gymnázií.