Pobyt amerických studentů v Brně

V dubnu jsme v Brně přivítali delegaci devíti studentů a dvou vyučujících z americké soukromé školy South Kent School. Počasí našim výletům mimořádně přálo. Společně jsme navštívili Lednici, Moravský Kras, zajeli jsme do Vídně. V Brně jsme navštívili Technické muzeum a Anthropos. Téměř všichni studenti i jeden americký vyučující vyzkoušeli svou odvahu a hbitost v lanovém centru na Lesné. Poslední den před odletem jsem poznávali Prahu. Američtí studenti jen neradi opouštěli Českou republiku, mnozí z nich se jistě v budoucnosti do Evropy a možná i k nám do Brna vrátí.

Jitka Jugasová