Ředitelé gymnázia

Historii obecně a historii školy zvlášť lze psát různými způsoby. Jednou z možností je vykládat ji na základě působení významných osobností. Pro gymnázium jsou rozhodně důležití jeho ředitelé. Ti mohou vdechnout škole svůj "pohled" a ovlivnit tak její chod a úroveň na několik let. Prvním, kdo takovým způsobem zpracoval dějiny našeho ústavu, byl nejstarší historik školy Hugo Sáňka. O stejném zpracování uvažoval i současný historik gymnázia Josef Kolejka, který nakonec zvolil alternativu druhou. Rozčlenil dějiny našeho gymnázia podle určitých údobí, kterými prošla naše společnost i školství obecně. Zmapovat přínos jednotlivých ředitelů pro rozkvět školy je velmi zajímavé a přínosné, a proto jsme se rozhodli touto metodou zrekapitulovat vývoj našeho gymnázia.