Údaje o pracovnících školy

Na Gymnáziu na tř. Kpt. Jaroše vyučuje ve škol. roce 2018/2019 celkem 75 pedagogických pracovníků, z toho 69 kmenových a 5 externích učitelů (především z brněnských vysokých škol a vědeckých ústavů) a asistentka pedagoga. Všichni učitelé jsou patřičně kvalifikováni pro výuku na jednotlivých stupních gymnázia. Je mezi nimi celá řada výrazných učitelských osobností svým významem přesahujících hranice naší školy (autoři celostátních učebnic schválených MŠMT, spolupracovníci vysokých škol a metodických ústavů). Personální situace školy je dobrá.

Kvalifikovanost a aprobovanost, důchodový věk

Kvalifikovanost v % 100,00
Aprobovanost v % 99,54
Důchodci v % 3,89
Nekvalifikovaní pracovníci v % 0,00

Věkové složení interních pedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy
fyz. osoby přepočt. počet fyz. osoby přepočt. počet
do 35 let 5 5,00 7 6,57
35 - 50 let 15 12,90 15 13,20
50 let - důchod 5 5,00 17 16,57
důchodci 1 0,10 4 2,29
Učitelů celkem 26 23,00 43 38,63

Datum poslední revize dokumentu: 14. 1. 2019