Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě a řízení školy.

Ve školním roce 2017/2018 skončilo funkční období předchozí školské rady a byla ustavena rada nová. Ve volbách v listopadu 2017 byli zvoleni tito její členové: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., RNDr. Peter Krupka, Ph.D., a Mgr. Petr Steindl – zástupci žáků a jejich rodičů; Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., a PhDr. Martina Literáková – zástupci pedagogického sboru. Začátkem roku 2018 jmenovala Rada Jihomoravského kraje do školské rady našeho gymnázia své zástupce – Ing. Miroslava Bajbára, Ph.D., Bc. et Bc. Michala Doležela a Ing. Marii Stehlíkovou.

Na svém ustavujícím zasedání v březnu 2018 schválila školská rada jednací řád a potvrdila ve funkci předsedy doc. Fuchse. V následné rozpravě se hovořilo o přijímacích a maturitních zkouškách. Ředitel gymnázia Dr. Herman radu informoval o přípravě světového finále středních škol ve volejbalu v červnu 2018, jehož hlavním pořadatelem bude naše škola.

Na druhém zasedání v říjnu 2018 ředitel gymnázia Dr. Herman předložil školské radě návrh výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018, který rada projednala a schválila.

V následující rozpravě se hodnotil uplynulý školní rok, zejména průběh obou významných akcí – oslav 150 let gymnázia a světového finále ve volejbalu. Členové rady poté diskutovali o problémech přijímacího řízení, maturitních zkoušek a nového modelu financování základních a středních škol.

PřílohyVelikost
Volební řád pro volby do školské rady91.94 KB