Organizace školního roku 2018/2019

Začátek školního roku 3. září 2018 (pondělí)
Konec I. pololetí 31. ledna 2019 (čtvrtek)
Začátek II. pololetí 4. února 2019 (pondělí)
Konec II. pololetí 28. června 2019 (pátek)

Prázdniny

Podzimní 29. a 30. října 2018 (pondělí, úterý)
Vánoční 22. prosince 2018 (sobota) – 2. ledna 2019 (středa)
vyučování začne 3. ledna 2019 (čtvrtek)
Pololetní 1. února 2019 (pátek)
Jarní 11. – 15. února 2019
Velikonoční 18. a 19. dubna 2019 (čtvrtek a pátek)
Hlavní prázdniny 1. července 2019 (pondělí) – 30. srpna 2019 (pátek)
(vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019)

Maturitní zkoušky 

Ústní (společná i profilová část)
1. týden 20. 5. – 24. 5. 2019 (4.A, 4.B)
2. týden 27. 5. – 31. 5. 2019 (4.C, 4.D)

Písemné
společná část

český jazyk: středa 10. 4. 2019
cizí jazyky: čtvrtek 11. 4. 2019

didaktické testy:  2. 5. – 10. 5. 2019 (dle JZS)

profilová část

 matematika: (4.A) středa 3. 4. 2019

český jazyk: pátek 5. 4. 2019 

deskr. geometrie: pátek 26. 4. 2019

Praktické
profilová část

 hudební výchova: pátek 26. 4. 2019

výtvarná výchova: pátek 26. 4. 2019

Přijímací zkoušky

I. kolo
čtyřleté studium 12. a 15. dubna 2019
osmileté studium 16. a 17. dubna 2019

Ředitelské volno 

 16. dubna 2019 přijímací zkoušky 

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

úterý 28. 8. 2018 Úvodní porada
pondělí 3. 9. 2018 Zahájení školního roku 2018/2019
úterý 13. 11. 2018 Klasifikační porada za I. čtvrtletí
úterý 29. 1. 2019 Klasifikační porada za I. pololetí
(uzavření klasifikace NG čtvrtek 24. 1.,
VG pátek 25. 1.)
úterý 9. 4. 2019 Klasifikační porada za III. čtvrtletí
úterý 25. 6. 2019

Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace NG čtvrtek 20.6.,
VG pátek 21. 6.)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v úterý ve 14.10 hodin).

Termíny třídních schůzek SRPŠ

úterý 9. října 2018 Plenární schůze SRPŠ, tř. schůzky, hovorové hodiny
úterý 13. listopadu 2018 Hovorové hodiny
úterý 8. ledna 2019 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 9. dubna 2019 Třídní schůzky SRPŠ, hovorové hodiny
úterý 25. června 2019 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Den otevřených dveří na gymnáziu

úterý 15. ledna 2019

Ples gymnázia

pátek 11. ledna 2019, hotel Voroněž

Sportovní kursy

a) zimní lyžařské

sekundy 13. 1. – 18. 1. 2019 Dolní Morava
1. ročníky 6. 1. – 11. 1. 2019 Kouty nad Desnou
24. 2. – 1. 3. 2019 Dolní Morava

 b) letní

3. ročníky 17. 6. – 21. 6. 2019

Škola v přírodě

primy 10. 9. – 14. 9. 2018 Prudká
tercie 13. 5. – 17. 5. 2019 Baldovec

Literárně - historické exkurze Praha

4. ročníky září, říjen 2018 (3 dny)

Výlety 

1.ag, 1.bg, 2.ag, 2.bg, 4.ag, 4.bg 20. 5. – 14. 6. 2019
   
1. a 2. ročníky

20. 5. – 14. 6. 2019

(3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den)

Studijní pobyt v Anglii

15. 9. – 25. 9. 2018 žáci kvart NG
   

Výměnný zájezd Darmstadt (Německo)

15. 9. – 21. 9. 2018 pobyt německé delegace v Brně
duben– květen 2019 pobyt naší delegace v Darmstadtu

Výměnný zájezd Sosnovyj Bor (Rusko)

4. 9. – 11. 9. 2018 pobyt ruské delegace v Brně

Výměnný zájezd South Kent School (USA)

duben–květen 2019 pobyt delegace z USA (Bžk)

Výběrový lyžařský kurs

Malino Brdo (Slovensko) 27. 12. 2018 – 2. 1. 2019 (Bc)
Semmering (Rakousko) 1. 2. 2019 (Bc)
Saalbach (Rakousko) 25. 1. – 28. 1. 2019 (Hs)
Hochficht (Rakousko) - pro kvarty 6. 3. – 10. 3. 2019 (Stu)

Setkání NaPříč18

Hudební setkání přátel Příční: sobota 15. 9. 2018

Termíny závěrečných prací pro 3. ročníky

18. září 2018 upřesnění tématu ZP
14. prosince 2018 odevzdání 1. verze ZP vedoucím
15. února 2019 zapracování připomínek, odevzdání definitivní verze ZP
22. února 2019 odevzdání definitivní verze cizojaz. resumé
do 15. března 2019 obhajoby ZP
březen 2019 prezentace cizojazyčných resumé v hodinách AJ
duben 2019 celoškolská konference ZP
duben 2019 přehlídka cizojazyčných resumé
duben–červen 2019 soutěžní přehlídky SOČ

Prezentace mezinárodních aktivit

VG květen 2019
   

Organizace posledního týdne školního roku

pondělí 24. 6. 2019 NG - vybírání učebnic, koncert sboru NG
  VG - výuka dle stabilního rozvrhu, přebor v kopané
úterý 25. 6. 2019 NG - vybírání učebnic, koncert sboru NG
 

VG - přebor VG v atletice
klasifikační porada
třídní schůzky budoucích 1. ročníků

středa 26. 6. 2019 NG - den exkurzí, přebor NG v atletice
  VG - akce PK
čtvrtek 27. 6. 2019 NG - den exkurzí, přebor NG v atletice
  VG - akce PK
pátek 28. 6. 2019 NG - třídnické hodiny, vydávání vysvědčení
  VG -  třídnické hodiny, vydávání vysvědčení

 

Datum poslední revize dokumentu: 10. 9. 2018