Zkouška obecných studijních předpokladů pro osmileté studium - zadání, řešení a výsledky

Napsal uživatel herman dne 20.05.2021 - 12:14

V přílohách tohoto článku zveřejňujeme zadání a řešení zkoušky z obecných studijních předpokladů v obou termínech.

V 1. termínu řešili celkem 202 uchazeči variantu "Štafík", ve druhém termínu 197 uchazečů variantu "Špagetka".

Varianta Špagetka byla obtížnější (aritmetický průměr skóre byl o 1,17 b. horší, medián skóre byl o 2 b. horší než u varianty Štaflík), proto došlo k harmonizaci výsledků uchazečů ze 2. termínu tak, aby žáci se stejným percentilovým umístěním v obou termínech získali stejný počet bodů ze zkoušky OSP pro přijímací řízení. Tato harmonizace je provedena v dalším připojeném dokumentu "prijimacky-prevod.pdf".

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia