Charakteristika školy

Název školy, sídlo školy, právní forma, IČO

Název: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno
IČO: 00559032

Zřizovatel školy

Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 449/3, 60182 Brno, zřizovací listinu vydala Rada Jihomoravského kraje dne 30. 4. 2015 pod č.j. 20/22

Ředitel školy

RNDr. Jiří Herman, Ph.D., Gromešova 8, 621 00 Brno

Druhy a typy studia

 • čtyřleté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/41)
 • čtyřleté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/41)
 • osmileté studium, zaměření všeobecné (79-41-K/81)
 • osmileté studium, zaměření na matematiku (79-41-K/81)

Datum zařazení do sítě škol

Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol č.j. 35 494/2005-21 ze dne 3.7.2006

Seznam občanských sdružení působících při škole

 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • Klub absolventů Gymnázia na  tř. Kpt. Jaroše
 • Školní sportovní klub
 • Studijní nadační fond

Školská rada

 • Ing. Miroslav Bajbár, Ph.D., Bc.Michal Doležel, Ing. Marie Stehlíková - za zřizovatele
 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (předseda), RNDr. Peter Krupka, Ph.D., Bc. Petr Steindl - za rodiče a zletilé žáky
 • Mgr. Marek Blaha, Mgr. Aleš Kobza, Ph.D., PhDr. Martina Literáková - za pedagogy

Celková kapacita školy a jejích součásti

Přehled tříd ve školním roce 2018/2019 je uveden v následující tabulce:

Třída Třídní prof. Umíst. Zaměření Hoši Dívky Celkem
I.A Kauerová 204 M 8let 25 9 34
I.B Lacinová 220 vš. 8let 22 11 33
I.C Ambrozová 212 vš. 4let 12 18 30
I.D Brančová 211 vš. 4let 16 14 30
I. ročníky celkem 75 52 127
II.A  Nečas  310  M 8let 20 9 29
II.B  Řehák  201  vš. 8let 13 19 32
II.C  Hlásenský  410  vš. 4let 18 12 30
II.D  Blažková  407  vš. 4let 10 24 34
II. ročníky celkem 61 64 125
III.A  Pupík  404  M 8let 25 7 32
III.B  Literáková  209  vš. 8let 15 15 30
III.C  Maříková  309  vš. 4let 21 12 33
III.D  Sedlinská  419  vš. 4let 18 14 32
III. ročníky celkem 79 48 127
IV.A  Kobza  316  M 8let 21 7 28
IV.B Marková   405  vš. 8let 17 13 30
IV.C  Šlesingerová  416  vš. 4let 14 19 33
IV.D  Zvolská  408  vš. 4let 14 16 30
IV. ročníky celkem 66 55 121
Celkem I.- IV. ročníky 281 219 500
1.ag Hubáček P311 M 8let 26 5 31
1.bg Adámková P312 vš. 8let 10 12 31
Primy celkem 39 22 61
2.ag  Urban P308 M 8let 22 9 31
2.bg  Ptáčková P307 vš. 8let 17 15 32
Sekundy celkem47 39 24 63
3.ag Piškač  P215 M 8let 19 12 31
3.bg Kyasová  P314 vš. 8let 20 12 32
Tercie celkem 39 24 63
4.ag Zubíčková P207 M 8let 20 12 32
4.bg Stupka  P213 vš. 8let 13 18 31
Kvarty celkem 33 30 63
Celkem nižší gymnázium 147 99 246
Gymnázium celkem 428 318 746
Datum poslední revize dokumentu: 14. 1. 2019 

 

 

 

 

 

PřílohyVelikost
Koncepce rozvoje 2011-2015211.12 KB