Pozvánky k přijímacím zkouškám byly rozeslány!

Vážení rodiče, včera jsme odeslali doporučeně na vaši adresu pozvánku k přijímacím zkouškám pro vaše děti. Vyzvedněte si ji prosím neprodleně na své poště.