Sočkaři z Jarošky 2023

Napsal uživatel marba dne 06.02.2023 - 11:26

Dne 24. ledna se uskutečnila akce Sočkaři z Jarošky, jejímž cílem bylo seznámit především studenty prvních a druhých ročníků s cíli a náplní Studentské vědecké činnosti. Studenti se zde dozvěděli, proč dělat SOČ, co se touto prací mohou naučit, co se mohou dozvědět o sobě, nebo jak získat potencionálního školitele. 

Коригування вступних іспитів для студентів з України на 2023/2024 навчальний рік

Napsal uživatel marba dne 06.02.2023 - 11:12

Іноземні студенти (зазвичай з України), яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, мають право на наступні зміни до вступних іспитів відповідно до Загальних заходів Міністерства освіти і культури № MŠMT-29772-2022-1:

Úprava přijímacích zkoušek pro žáky z Ukrajiny pro školní rok 2023/2024

Napsal uživatel marba dne 27.01.2023 - 11:16

Žáci-cizinci (zpravidla z Ukrajiny), kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, mají nárok podle Opatření obecné povahy MŠMT č. j. MŠMT-29772-2022-1 na tyto úpravy přijímacích zkoušek:

  • Prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka na žádost zákonného zástupce žáka.

Biologická olympiáda na NG

Napsal uživatel marba dne 26.01.2023 - 10:35

V úterý 17.1.2023 proběhlo na nižším gymnáziu školní kolo biologické olympiády obou kategorií. Čtyřicet studentů soutěžilo v testových otázkách, v poznávání hub, rostlin a živočichů a provádělo laboratorní úkol.

V kategorii D (primy a sekundy) se na prvních třech místech umístili následující studenti. První místo vybojoval Andrej Dedek z 2.bg, na druhém místě se umístila Nikol Novosadová z 2.bg a třetí místo obsadil Jan Pešek z 2.ag.

Jana Chaloupková a Mojmír Houdek ovládli soutěž v ruském jazyce

Napsal uživatel horakova dne 25.01.2023 - 12:57

Sedm statečných žáků se v pondělí 23. ledna zúčastnilo soutěže v ruštině na vyšším gymnáziu. Čekaly na ně tři různé jazykové disciplíny. První přišel na řadu poslech poměrně náročného ruského textu. Poté pohovor s komisí, při kterém žáci museli nejprve krátce reagovat na náhodné karty se slovíčky. Následně si soutěžící losovali téma (např. moje rodina, cestování, ruský jazyk, hobby, oblečení, sport apod.).

Soutěž v RJ 2023