Informace pro účastníky přípravných kurzů

Napsal uživatel herman dne 23.04.2020 - 09:56

Vážení účastníci přípravných kurzů ke studiu na našem gymnáziu, je zřejmé, že současná epidemiologická situace neumožní, aby se přípravné kurzy, které byly přerušeny začátkem března, uskutečnily v původně plánovaném rozsahu. V prvním týdnu měsíce května zveřejníme na těchto stránkách náhradní způsob jejich pokračování a ukončení.

Děkujeme za pochopení.

Informace o změnách v přijímacím řízení a maturitách v tomto školním roce

Napsal uživatel herman dne 02.04.2020 - 12:50

Vzhledem k současné "koronavirové" situaci platí nový zákon, který upravuje odlišným způsobem konání maturitních zkoušek i přijímacích zkoušek v tomto školním roce. Pro snadnější orientaci vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy materiál, který obsahuje přehled a vysvětlení všech změn, ke kterým letos dochází. Zveřejnujeme jej v příloze.

Celostátní kolo matematické olympiády kategorie P - programování se USKUTEČNÍ V ŘÁDNÉM TERMÍNU, ale ONLINE distanční formou

Napsal uživatel jezek dne 20.03.2020 - 20:52

V těchto dnech mělo 49 nejlepších matematiků a 30 nejlepších programátorů ČR (celkem tedy 68 studentů) odjíždět na celostátní kolo matematické olympiády kategorií A a P do Teplic v Čechách. Ze známých důvodů však i toto prezenční setkání nejbystřejších mozků muselo být zrušeno. Naštěstí však v kategorii P zvítězil i v této nelehké situaci programátorský elán!

Celostátní kolo programátorské olympiády se uskuteční v původně plánovaném termínu, ale distanční formou. Všech 30 soutěžících zasedne ve čtvrtek 26. 3. a v pátek 27. 3. k počítači a úlohy budou programovat online. Krásné, geniální, jednoduché a hlavně levné řešení, za něž děkujeme všem, kteří se na jeho organizaci podíleli!

Zároveň držme palce sedmi statečným Jarošákům, kteří se ústředního kola zúčastní, aby dosáhli na takové umístění, které je samotné uspokojí! Jsou to konkrétně (uvádíme v pořadí, v jakém se umístili na krajském kole, a to od nejlepšího): Václav Vladimír Janáček, 3.A, Jiří Kalvoda, 3.A,  Adéla Heroudková, 2.A, Jindřich Matuška, 3.A, Jana Bušová, 2.A, Klára Pernicová, 3.A a Zdeněk Pezlar, 2.A

Soutěž SOČ je v roce 2020 zrušena

Napsal uživatel jezek dne 17.03.2020 - 19:47

 Vážení studenti, vážení vedoucí prací,

je mi velmi líto, že přináším tuto neveselou zprávu - letošní ročník SOČ byl bez náhrady zrušen. Citujme z oficiálního textu poskytnutého z ústředí SOČ, děkuji tajemnici SOČ Zdeňce Antonovičové za jeho poskytnutí:

 

V souvislosti s dopisem náměstka MŠMT pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ze dne 13. 3. 2020 si vás dovoluji informovat o následujícím opatření:

 

„Usnesení vlády ze dne 12. 3. 2020, kterým byl vyhlášen na 30 dní nouzový stav, se týká rovněž zákazu osobní účasti žáků na soutěžích a přehlídkách bez ohledu na pořadatele.

Na základě této mimořádné situace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) doporučuje i s ohledem na ekonomické dopady pro pořadatele zrušit s předstihem všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020, neboť  ministerstvo od 13. 3. 2020 neposkytne finanční prostředky na soutěže a přehlídky, které se měly uskutečnit po tomto termínu.“


Vážení studenti, vážení kolegové, přijměme prosím tuto zprávu jako holý fakt, smiřme se s ní a těšme se na další ročníky této soutěže.

Viktor Ježek