Aktuální informace o zrušení školního vyučování

Napsal uživatel herman dne 10.03.2020 - 13:59

Od středy 11.3. se tak jako ve všech školách v ČR  i na našem gymnáziu ruší výuka. Toto opatření platí až do odvolání. O opětovném zahájení výuky budeme informovat na této webové stránce a v systému Edupage. Zároveň oznamujeme, že jsme od 11. 3. zrušili všechny objednané obědy.

Jiří Herman

Úspěch v soutěži španělštinářů

Napsal uživatel vomelova dne 06.03.2020 - 18:26

Koncem února se student naší kvarty, Daniel Vondráček, zúčastnil krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Jako náhradník byl připraven soutěžit i Michal Štulpa z 2.B. V konkurenci studentů z celé jižní Moravy získal Dan krásné 2. místo. Celkové vítězství mu uniklo jen o bod a nyní je náhradníkem do celostátního kola. Děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů se španělštinou.

Situace související se šířením koronaviru

Napsal uživatel marba dne 02.03.2020 - 14:00

Ředitelství gymnázia průběžně monitoruje situaci související se šířením nového koronaviru. Vychází z informací ze stránek MŠMT (http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru), Jihomoravského kraje (https://www.kr-jihomoravsky.cz/) a Krajské hygienické stanice v Brně (http://www.khsbrno.cz/).

Vyučování probíhá v plném rozsahu, bez jakýchkoliv omezení. Žákům doporučujeme dbát zvýšené osobní hygieny.

Pokud dojde ze strany odpovědných orgánů k zavedení nějakých karanténních opatření, budou o nich žáci i rodiče neprodleně informováni.

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
ředitel gymnázia

V Ústředním kole Fyzikální olympiády jsme zanechali obří stopu

Napsal uživatel jezek dne 01.03.2020 - 23:07

 Nejvyšší kategorie Fyzikální olympiády - kategorie A pro maturanty - vyvrcholila v posledním únorovém týdnu ve Slaném u Kladna. Do celostátního klání bylo letos pozváno "maximum možného" = každý úspěšný řešitel všech 14 krajských kol, kterých v celé republice bylo pouhých symbolických 42 (viz Douglas Adams - Stopařův průvodce po Galaxii). Tři soutěžící se navíc nedostavili, a tak v divadle ve Slaném v úterý 25.2. zasedlo 39 soutěžících. Jedním z nejkrásnějších okamžiků slavnostního zahájení bylo vyhlášení nejúspěšnějšího kraje ČR v FO. Ano, je to náš kraj, jižní Morava, která přispěla hned 10 soutěžícími v celostátním kole. Pocit hrdosti, který jsem prožíval při potlesku pro náš kraj, bych každému fyzikářovi přál.

Hned pět soutěžících reprezentovalo naše gymnázium. Všichni prošli dvěma zatěžkávacími zkuškami - středeční 300minutovou písemkou složenou ze 4 extrémně obtížných příkladů a čtvrtečním 240minutovým praktickým testem. A jak jsme dopadli? Přímo skvěle!!!

V kategorii vítězů (8 nejlepších účastníků) má Jaroška hned 2 zástupce - na 4. místě Jaroslav Herman, 4.B a na 8. místě Václav Vladimír Janáček, 3.A

Zbylí tři Jarošáci jsou všichni úspěšní řešitelé - 13. Jiří Kalvoda, 3.A, 28. Václav Zvoníček, 4.A a 33. Viktor Materna, 4.A.

Všem pěti Jarošákům ze srdce gratulujeme a děkujeme za vzronou přípravu kolegyním Ludmile Nezhybové a Haně Lacinové a kolegům Tomáši Nečasovi a Pavlu Řehákovi. Těšíme se, že i v příštím roce sklidíme ovoce své fyzikální práce, tentokráte v celostátním kole FO A v Plzni.

Krajské kolo matematické olympiády v programování dopadlo nad očekávání skvěle

Napsal uživatel jezek dne 01.03.2020 - 22:50

Devatenáct jihomoravských programátorských hlav se (i se zbytky těl) dostavilo na krajské kolo matematické olympiády kategorie P, tedy olympiády programátorské. Mezi nimi nechyběly údy ani našeho gymnázia, vždyť hned 12 z nich navštěvuje Jarošku.

Jsme velmi hrdí, že hned 9 Jarošáků se stalo úspěšnými řešiteli, a co víc, na prvních 7 místech nenalezneme nikoho jiného než studenta našeho ústavu! Jmenovitě:

1. místo Václav Vladimír Janáček (3.A), 2. místo Jiří Klavoda (3.A), 3. místo Adéla Heroudková (2.A), 4. místo Jindřich Matuška (3.A), 5. místo Jana Bušová (2.A), 6. místo Klára Pernicová (3.A) a 7. místo Zdeněk Pezlar (2.A).

Mezi úspěšnými řešiteli, kteří se však do ústředního kola již "nevešli", máme hned na 9. místě Richarda Blažka (2.A) a na 12. místě Daniela Perouta (3.A).

Velkou pochvalu od nás mají také Václav Zvoníček (4.A), Petr Slonek (1.A) a Lucie Reichertová (2.A), kteří sice na úspěšné řešitelství nedosáhli, ale zabojovali více než statečně!

Poděkování patří i Marku Blahovi a Davidu Klaškovi, kteří studenty na tuto soutěž dlouhodobě připravují! Postupujícím do ústředního kola pak přejeme hodně štěstí!!! 

Krajské kolo Matematické olympiády kategorie A maturitních a předmaturitních ročníků

Napsal uživatel jezek dne 01.03.2020 - 22:33

 Jako každoročně se i letos uskutečnilo krajské kolo matematické olympiády kategorie A, tedy kolo pro soutěžící, kteří studují v maturitním či předmaturitním ročníku. Soutěž je však otevřená i pro mladší studenty, což umožnilo nejednomu "mladšímu" Jarošákovi zabojovat a zabodovat. Letos se sešla silná konkurence 78 řešitelů, z nichž hned 52 (přesně 2/3) bylo z našeho gymnázia. A jak nejen naši řešitelé dopadli?

Z celkového počtu 78 účastníků jich přesná polovina (39) získala alespoň třetinu možných bodů a stala se úspěšnými řešiteli. (Pozn. hranici úspěšného řešitele stanovuje u každého krajského kola Ústřední komise MO zvlášť tak, aby úspěšných byla cca polovina z celého startovního pole v republice a zároveň se přihlíží k minimální hranici 8 bodů, letos zvítězila ta poslední podmínka). 

Z čeho však máme upřímnou radost, to jsou výsledky našich Jarošáků. Absolutním vítězem soutěže v JmK se stal Václav Vladimír Janáček (3.A), první pod medailovými stupni skončila teprve druhačka Adéla Heroudková (2.A) a dále za ní dalších 30 (!!!) Jarošáků! Z celkových 39 úspěšných řešitelů jich bylo hned 32 z našeho gymnázia!

Na tomto místě musíme poděkovat studentům za jejich vynikající reprezentaci a nejlepším 11 Jarošákům přejeme hodně štěstí při reprezentaci našeho ústavu v celostátním kole v Teplicích! Jsou to Václav Vladimír Janáček 3.A, Adéla Heroudková 2.A, Klára Pernicová 3.A, Lucie Reichertová 2.A, Jiří Kalvoda 3.A, Kryštof Zamazal 4.A, Antonín Sekerka 2.A, Richard Vojtěch Krejsa 4.A, David Procházka 3.A, Zdeněk Pezlar 2.A a Jaroslav Herman 4.B.

Zároveň děkujeme i profesorům Petru Pupíkovi, Aleši Kobzovi, Pavlu Bucníkovi, Jiřímu Hermanovi a Viktoru Ježkovi za vzorné připravování studentů k řešení úloh MO.

Dvaadvacet prací prošlo přísným sítem školního kola SOČ a postupují do okresního (vybrané dokonce přímo do krajského) kola

Napsal uživatel jezek dne 01.03.2020 - 22:12

 Soutěž SOČ (Středoškolská odborná činnost) si rok od roku získává čím dál větší oblibu mezi samotnými studenty. Jsme moc rádi, že během ledna a února naši studenti dokompletovali hned 23 nádherných prací, z nichž z administratovních důvodů (nemůžeme poslat více než 6 prací do oboru matematika) "pouze" 22 prací přihlašujeme do okresního kola. "Poškozené" Janě Bušové z 2.A se velmi omlouváme, neboť pravidla postupu do vyšších kol jsou jasně daná, a podáváme přehled 22 postupujících prací:


Obor


jméno


téma


vedoucí


01. matematika a statistika


Adéla Heroudková


Nekonečné řady


Mgr. Petr Pupík


Václav Zvoníček


Generování pseudonáhodné posloupnosti nad konečným tělesem pomocí Möbiovy funkce 

 


Mgr. Petr Pupík


Daniel Perout - -


Trojúhelník moci


Aleš Kobza

 


Vojtěch Turland

 


Quandle uzlu


Dominik Trnka Petr Pupík


Zdeněk Pezlar -


Řešení diofantických rovnic rozkladem nad číselnými tělesy


Tomáš Perutka Mgr. Petr Pupík


Viktorie Blahová -


Riemannova hypotéza

 


prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.

P. Pupík


02. fyzika


Jakub Koňárek


Variační řešení okrajové úlohy v elasto-statice


Doc. Ing. Jan Eliáš, Ph.D.


Michal Konicar


Malé ostrovní systémy obnovitelných zdrojů


Mgr. Pavel Řehák


04. biologie


Hana Slámová


Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců.


Vácha, Martin, Doc. RNDr., Ph.D

Iva Kubištová


Otto Jirka


Single cell analýzy aktivace kaspázy-3 ve vztahu k vývoji kostí  


Švandová, Eva, Ph.D.  

Iva Kubištová


06. zdravotnictví


Andrea Dobrovolná


Studium prostupnosti mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení


MUDr. Marek Joukal, Ph.D.

Iva Kubištová


Magdalena Petrlová


Modely indukce komorové tachykardie na izolovaném srdci pro potřeby testování antiarytmických substancí.  


Scheer, Peter, MVDr., Ph.D.  

Iva Kubištová


08. ochrana a tvorba životního prostředí


Bea Kupská


Parazité sumečků rodu Ameiurus v ČR


Mgr. Markéta Ondračková, Ph.D

Iva Kubištová


12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie


Cyril Povolný


Jak se dostat do vesmíru?  


Ridoško, Tomáš, Ing.  


Vilém Reška


Vývoj mobilní aplikace na přijímačky na iOS


Mgr. Petr Pupík


Filip Steinmetz


Tvorba grafického rozhraní pro IR spektroskopii


Mgr. Zdenek Moravec, Ph.D.

V. Kyasová


14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času


Alžběta Suškevičová


Průpravná cvičení pro fun carvingový oblouk


S. Zvolská


Karolína Vermouzková


Poruchy autistického spektra- od prvních projevů k diagnóze


G. Chovancová


Kateřina Kratochvílová


Meditace a její vliv na psychické zdraví


M. Horák


16. Historie


Rachel Konvalinková


Překlad fragmentů deníku terezínského vězně


I. Sedlinská


Matyáš Rusín


Pozůstatky pozdně pleistocenní fauny z lokality Pavlov I.


S. Sázelová

Iva Kubištová


18. Informatika


Lukáš Brázdil


Rawesi


M. Blaha

 Na závěr patří poděkování všem vedoucím prací, bez jejichž připomínek by tyto práce nebyly tak kvalitní, a také poděkování kolegyni Ivě Kubištové, která všechny práce SOČ přečetla a přispěla tak k jejich vysoké úrovni! Děkujeme!

Ani šachisté na vyšším gymnáziu se nedali zahanbit a také postupují na MČR

Napsal uživatel jezek dne 01.03.2020 - 22:01

Šikovné šachisty máme i na vyšším gymnáziu. Sestava (zleva Mikhail Ivanov, Radek Zabloudil, Šimon Volák a David Barák) se stejně jako jejich mladší repretým Jarošky probojovala až do celorepublikového finále Mistrovství ČR v šachu středních škol. V jihomoravské kvalifikaci našli jediného přemožitele - Biskupské gymnázium Brno, které se budou snažit porazit (stejně jako všechny ostatní soupeře) v republikovém finále. Držíme jim k tomu palce!

Šachisté z nižšího "převálcovali" všechny soupeře a jedou na Mistrovství ČR

Napsal uživatel jezek dne 01.03.2020 - 21:55

 

Skvělého úspěchu dosáhlo šachové mužstvo nižšího gymnázia (zleva Michael Ulčák, Vilém Faja, Petr Glozar a Filip Nezval). V kvalifikaci na MČR ZŠ porazili všech 13 jihomoravských soupeřů, kvalifikaci tak vyhráli a postupují do celostátního finále. Chlapci, ke skvělému výsledku gratulujeme a přejeme hodně štěstí v republikovém finále!